تحصیل در سوئد

Posted by

11036369_944604828904849_6123140376305859734_n:مزایای تحصیل در کشور سوئد به طور کلی

.تحصیل به زبان بین ا لمللی انگلیسی

.تحصیل در دانشگاه‌های بسیار معتبر و مورد تایید وزارت علوم

.هزینه زندگی پایین نسبت به سایر کشور‌های اروپایی

.سطح بسیار با لای زندگی و رفاه اجتماعی

.داشتن اجازه کار نا محدود در حین تحصیل

.اخذ ویزای شینگن و امکان سفر به اکثر کشورهای اروپایی در صورت اخذ پذیرش

.شانس بسیار با لای اخذ پذیرش نسبت به سایر کشورهای اروپایی

.امکان گرفتن کار و در نتیجه اقامت پس از پایان تحصیلات

پاسخی بگذارید