جغرافیا

Posted by

– سوئد بخشی از اسکاندیناوی است. با 450،000 کیلومتر مربع (حدود 170،000 مایل مربع)، سوئد سومین کشور در اروپای غربی است پس از اسپانیا و فرانسه و بزرگتر از کالیفرنیا
– سوئد یک کشور طولانی است: 1،574 کیلومتر (حدود 980 مایل) از شمال به جنوب
سوئد دارای جمعیت کوچکی است و فقط حدود 10 میلیون نفر جمعیت دارد – حدود 0.13 درصد جمعیت جهان. به این ترتیب تنهاحدود 21 نفر در هر کیلومتر مربع زندگی می کنند
Picture1تقریبا 90 درصد جمعیت در جنوب سوئد زندگی می کنند که سه شهر بزرگ  دارد: استکهلم (پایتخت با بیش از 1.2 میلیون نفر)، گوتنبورگ و مالمو

پاسخی بگذارید