دکترا

Posted by

دکترا در سوئد کار حساب میشود و از شروع به دانشجوی دکترا حقوق تعلق می‌گیرد. این باعث میشود که رقابت برای گرفتن این پوزیشن بسیار سخت شده و ارجحیت با دانشجوهای باشد که مستر خود را در همان دانشگاه گذرانده اند. البته این اصلا به این معنی‌ نیست که به طور مستقیم از ایران نمی‌توان اقدام کرد بلکه این جزو خدمات شرکت ما نیست. شما با استفاده از سایت زیر میتوانید https://www.arbetsformedlingen.se/

 دکترا‌های موجود را پیدا کرده و برای آن‌ اقدام کنید. اما اگر علاقمند به اقدام سریعتر هستید با گذراندن یک مستر یک ساله و معادل کردن واحدهای خود سریعتر موقعیت مناسب برای اخذ دکترا را فراهم کنید.

 

پاسخی بگذارید