اخذ اقامت دائم سوئد

با توجه به شرایط فعلی کشور سوئد، نیاز شدیدی به پزشک وجود دارد و این امر موقعیت بسیار خوبی برای پزشکان ایرانی جهت شروع کار و اخذ اقامت سوئد فراهم آورده است. جهت محقق شدن این امرپزشکان باید اولا مدرک زبان سوئدی داشته و دوما مدرک پزشکی خود را با پزشکی سوئد مطابقت دهند. شرکت سروتونین پزشکان عزیز را در کلیه مراحل از اخذ پذیرش برای دوره های زبان سوئدی گرفته تا تطبیق مدرک ایران با سوئد و پذیرش دوره های تکمیلی جهت تطبیق کامل مدرک بدون آزمون یاری می نماید.

دوره های زبان سوئدی 2 نوع مختلف می باشند:

  1. دوره های رایگان 1 ساله: جهت اقدام برای این دوره ها داشتن مدرک زبان انگلیسی (آیلس آکادمیک 6.5 یا معادل آن) الزامی است. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش دوره زبان سوئدی در وبسایت مراجعه کنید.
  2. دوره های زبان سوئدی شهریه ای ویژه پزشکان: این دوره ها بر خلاف معمول سایر رشته ها و دوره ها که 2 بار در سال برگزار می شوند 3 بار در سال آغاز می شوند. طول این دوره نیز حدود یک سال بوده اما حدود 60000 کرون سوئد هزینه دارند. جهت اقدام برای این دوره ها داشتن مدرک زبان انگلیسی اجباری نیست اما قبل از مراجعه به سفارت سوئد جهت اخذ ویزا می بایست مراحل تطبیق مدارک پزشکی توسط شرکت سروتونین استارت خورده باشد.

و اما پس از ورود به سوئد و شروع دوره زبان سوئدی 2 راه جهت تایید نهایی مدارک پزشکی وجود دارد:

 شرکت در آزمون پزشکی که در اکثر موارد به واسطه گپ تحصیلی متقاضی بسیار مشکل است و یا

  1. گذراندن دوره تکمیلی پزشکی که هزینه ای در حدود 150000 کرون سوئد دارد.

متقاضیان پس از فراگیری کامل زبان سوئدی و تایید نهایی مدارک پزشکی خود شانس بسیار بالایی جهت شروع کار به عنوان پزشک ، درآمد بالا و در نهایت کسب اقامت دائم سوئد خواهند داشت.