کارشناسی

متقاضیان تحصیل در مقطع لیسانس باید دارای در شرط اصلی باشند.

  1. مدرک زبان (TOEFL نمره 90به بالا /  IELTS Academic نمره 6.5 به بالا ) چنانچه مدرک زبان ندارید می توانید ابتدا از دوره های زبان انگلیسی در سوئد استفاده کرده وسپس جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی اقدام نمایید.
  2. مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی مرتبط با رشته درخواستی در مقطع لیسانس

مزایای تحصیل در مقطع کارشناسی در سوئد:

1.تحصیل در مقطع لیسانس در اغلب کشورهای اروپایی از جمله نروژ به زبان محلی است و به زبان انگلیسی نمی باشد! (تحصیل در سوئد در مقطع لیسانس برای بیش از 35 رشته به زبان انگلیسی است.)

2.طول دوره لیسانس در سوئد اکثرا 3 سال است و چنانچه مدرک فوق دیپلم داشته باشید می توانید واحد های خود را تطبیق داده و مدرک لیسانس خود را ظرف 1سال و نیم الی 2 سال و نیم اخذ نمایید و در نتیجه هزینه خود را کاهش دهید.

3.شانس اخذ پذیرش و به خصوص ویزا در کشورهای مشابه اروپایی از جمله فنلاند نسبت یه سوئد پایین است.(شرکت SEROTONIN قادر است پذیرش و ویزای تحصیلی شما را به صورت تضمینی برای سوئد اخذ نماید.)

4.سطح زندگی ، کیفیت دانشگاه ها و امنیت در کشور سوئد بسیار بالا می باشد.

5.اجازه کار نا محدود در سوئد بر خلاف بسیاری از کشورها

6.امکان تبدیل ویزای دانشجویی به ویزای کار و اخذ اقامت و در نتیجه تحصیل رایگان

باشد.

معمولا رشته های زیر در مقطع لیسانس به زبان انگلیسی ارائه می شوند:

(هزینه های ذکر شده برای هر ترم می باشد و باید قبل از مراجعه به سفارت پرداخت شده باشد.)

Analytical Finance   57,500 SEK*

Applied Mathematics Programme     62,500 SEK

Bachelor of Science Programme in Development Studies 45,000 SEK

Bachelor of Science Programme in Life Science 67,500 SEK*

Bachelor of Science Programme in Life Science Life Science with Emphasis on Chemistry  67,500 SEK

Bachelor of Science Programme in Life Science Life Science with Emphasis on Molecular Biology  67,500 SEK*

Bachelor Programme in Computer Science and Engineering, specialization in Embedded Systems  50,000 SEK*

Bachelor Programme in Software Development  50,000 SEK

Bachelor Programme of English: Language, Literature and Society 40,000 SEK*

Bachelor Programme of Fine Arts 100,000 SEK

Bachelor’s Programme in Biomedicine 90,000 SEK*

Bachelor’s Programme in Business Administration and Political Science  45,000 SEK

Bachelor’s Programme in Earth Science, Distance Learning 70,000 SEK

Bachelor’s Programme in Global Management, English  45,000 SEK

Bachelor’s Programme in Information and Communication Technology 57,500 SEK

Ecotechnology  62,500 SEK

English Studie First tuition fee instalment: 70,000 SEK* total:210000 SEK

Human Rights First tuition fee instalment: 70,000 SEK* total:210000 SEK

International Business Management49,250 SEK

International Business Program (4years) 45,000 SEK

International Economics and Policy 45,000 SEK

International Management 45,000 SEK

International Migration and Ethnic Relations First tuition fee instalment: 70,000 SEK* total:210000 SEK

International Programme in Politics and Economics 45,000 SEK

International Relations First tuition fee instalment: 70,000 SEK* total:210000 SEK

International Sales and Marketing Programme 37,500 SEK

International Tourism Management 42,000 SEK

Marketing Management 45,000 SEK

Marketing Programme 37,500 SEK

Network Security Programme62,500 SEK

Peace and Conflict Studies First tuition fee instalment: 70,000 SEK* total:210000 SEK

Sciences, Mathematics        70,000 SEK*

Sciences, Physics                70,000 SEK*

Software Engineering and Management 66,300 SEK*

Software Technology Programme 62,500 SEK

Study programme in Social Work (4years) 40,000 SEK